Vaginal infektion

Infektioner i slidan kan orsakas av allt från bakterier, parasitiska organismer till svamp. Vaginala infektioner kan alternativt kallas för vaginit eller vulvovaginit. De två vanligaste skälen till vaginit är svamp eller bakterier.

Svampinfektioner
Infektionen orsakas av att hudsvampar som lever på hud eller i slemhinnor växer sig för många och orsakar en infektion. Den sorts hudsvamp som oftast orsakar infektionen kallas för Candida Albicans, men andra sorters svampar kan även orsaka besvären. Svampinfektionen är förmodligen den vanligaste vaginala infektionen. Infektionen är ofarlig men ger upphov till jobbiga symtom som klåda, irriterade slemhinnor samt förändrade flytningar. Vätskan som utsöndras med flytningar blir ofta vitaktig med gryning konsistens. Flytningarna kan bli tjocka eller tunna och vattniga. Infektionen är ofarlig och läker ut av sig själv. Receptfria läkemedel är effektiva för att bota svampinfektioner. Om två behandlingar inte åtgärdar problemen bör du kontakta läkare för vidare åtgärd.

Bakteriell vaginos
Bakteriell vaginos är egentligen ingen infektion, utan är mer ett resultat av att bakteriefloran i kvinnans underliv rubbas. Vad som oftast händer då är att en sorts bakterie växer stort i antal och tränger bort andra bakterier, vilket orsakar en obalans och ger ett infektionsliknande tillstånd. Vanliga symtom är illaluktande flytningar med grå, vit eller grågul färg. Åkomman ärr ofarlig och läker ut av sig själv inom ett par veckor. Receptfria medel som återställer balansen påskyndar läkningen och tar bort symtomen. Om bakteriell vaginos inte läker av sig själv eller receptfria medel inte hjälper kan åkomman behandlas med antibiotika.

Trichomonasinfektion
Infektionen är sexuellt överförbar via kroppsvätskor och orsakas av den encelliga parasiten Trichomonas Vaginalis. Smitta kan även ske vi kontakt med objekt som kommit i kontakt med organismen som blöta handdukar, men risken att smittas på detta sätt är liten. Trichomonasinfektion är inte särskilt vanlig. Typiska symtom är illaluktande flytningar som antar gula eller gröna färgtoner. Flytningarna kan även vara lite skummiga. Röda och svullna slemhinnor kan förekomma. Infektionen behandlas med antibiotika och det är bäst att kontakta läkare för diagnos och behandling.

Mycoplasma
Infektionen orsakas av en bakterie som kallas Mycoplasma Genitalium. Smitta sker främst via sexuell kontakt. Sjukdomen liknar klamydia men är inte lika vanlig. Infektionen är oftast ofarlig men kan i sällsynta fall ge svårare komplikationer som infektion i äggledarna, livmoderinflammation, bäckeninflammation samt utomhavandeskap. Ungefär hälften av alla smittade visar inga symtom. De som får symtom har tyvärr ofta vaga och otydliga indikationer. Bland de symtom som kan uppträda är illaluktande eller förändrade flytningar, sveda vid urinering, ont i nedre delen av magen samt rubbad mens eller mellanblödningar. Diagnos görs bäst med test för mycoplasma . Testen kan hittas på apotek , vårdcentral eller när du besöker läkare. Mycoplasma behandlas med antibiotika.

Könssjukdomar
Gonorré och klamydia är två vanliga könssjukdomar som i praktiken är vaginala infektioner. Båda sjukdomarna smittar via sexuell kontakt och orsakas av bakterier. Många smittade visar inga symtom. Personer som uppvisar symtom har ofta vaga eller väldigt individuellt varierande tecken på infektionen. Ett par symtom hos klamydia är sveda vid urinering, illaluktande flytningar, mellanblödningar, ont i nedre delen av magen samt i vissa fall även klåda eller irritation i underlivet.

Gonorré kan ge symtom som på många sätt liknar klamydia som smärta vid urinering, magsmärta samt onormala blödningar. Flytningarna kan förändras och kan ändra färg, bli rikligare eller börja lukta illa.

Det är generellt svårt att utifrån observerade symtom veta om du har klamydia eller gonorré, det bästa sättet är att testa sig mot infektionerna. Om du har misstänkta symtom bör du testa dig hos vårdcentral eller hos din läkare för korrekt diagnos och behandling. Det finns även test på apotek.

Livmoderinfektion eller äggledarinfektion
Sjukdomen orsakas av att livmodern eller äggledare blir infekterad av exempelvis bakterier. Infektionen orsakas i vanliga fall av insättning av spiral, vid missfall, efter förlossning samt efter en abort. I sällsynta fall kan det vara en komplikation till klamydia eller gonorré. Typiska symtom på sjukdomen är att du känner dig allmänt sjuk med feber. Man får ofta smärta i nedre delen av magen. Andra vanliga symtom är tjocka, illaluktande flytningar som blir gröna, gulaktiga eller blodblandade. Om du får liknande symtom bör du söka läkarvård för diagnos och behandling.