Könssjukdomar som ger klåda

Könssjukdomar kan bland andra symtom ge klåda eller svidande i underlivet. Det luriga med många sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar är de ofta är symtomfria, dvs att trots en person är smittad visas inga observerbara symtom. Även när symtom visas kan de vara vaga eller svårtydda. Dock kan klåda i de intimare regionerna vara ett av symtomen för kondylom, genital herpes, klamydia, gonorré samt mycoplasma.

Klamydia
Klamydia ge oftast inga särskilda symtom, cirka tre fjärdedelar av alla smittade är symtomfria. Sjukdomen sprids via slemhinnor och sexuellt umgänge är den primära smittkällan. Eventuella symtom kan vara vaga eller otydliga. Ett par symtom som kan uppträda för kvinnor är rikliga illaluktande flytningar, sveda vid urinering samt lätt klåda underlivet. Män kan få ont i pungen/testiklarna, klåda runt könsorganen samt att de svider vid urinering. Inkubationstiden från smittotillfället till eventuella symtom är normalt cirka tre veckor. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Kondylom
Kondylom eller könsvårtor är en ofarlig könssjukdom som orsakas av HPV-virus. Det är en mycket vanligt könssjukdom hos båda könen. Två stammar av HPV-viruset, HPV-11 och HPV-6, är särskilt anpassat att infektera underlivet och ligger bakom de flesta fall av kondylom. Smitta sker via direkt hudkontakt och smittorisken anses vara hög. Många som smittas är symtomfria, ungefär 40 till 50% av alla smittade visar inga symtom. De som får symtom utvecklar små vårtor i underlivet som liknar knottror. Vårtorna ger i normala fall inga särskilda obehag men kan ibland orsaka klåda. Sjukdomen kan behandlas med vårtmedel, receptbelagda läkemedel eller läka ut av sig själv om man är beredd att vänta. Läketiden utan behandling är normalt runt två år.

Genital herpes
Genital herpes eller könsherpes är en ofarlig sexuellt överförbar virussjukdom men har besvärliga symtom. Det är en variant av herpes som angriper underlivet och viruset kallas för Herpes Simplex Typ 2. Sjukdomen är drabbar båda könen och räknas till de vanligaste könssjukdomarna i världen.

De flesta som smittas visar inga symtom, en vanlig uppskattning är att endast 25% av alla smittade uppvisar symtom. Typiska symtom på könsherpes rodnad hud, hudirritation samt blåsor i underlivet som utvecklas till sår. Det är vanligt förekommande att blåsorna är vätskefyllda och såren vätskar sig. Blåsorna och såren kan göra svida eller göra ont. Klåda ganska vanligt förekommande. Blåsorna sitter oftast runt könsorganen, innanlår eller runt analen. Efter smitta stannar viruset i kroppen och virusinfektionen kan inte botas. När det finns i kroppen kan det orsaka utbrott med blåsor och sår om viruset lyckas övervinna kroppens försvar. I vanliga fall är viruset i inaktivt läge och orsakar inte några besvär. Behandlingar mot könsherpes fungerar genom att stärka immunförsvaret mot viruset eller hämma viruset för att förhindra utbrott.

Gonorré
Sjukdomen orsakas av en bakterie som kallas Neisseria Gonorrhoeae. Gonorré är en vanlig könssjukdom som förekommer oftare hos män, cirka 70% av alla smittade är av manligt kön. Smittan överförs via slemhinnor och oskyddat vaginal, oral eller analsex är den vanligaste orsaken att smittas. Likt andra sexuellt överförbara sjukdomar är det många smittade som är symtomfria. Typiska symtom för gonorré är bland annat smärta vid urinering, klåda i underlivet eller på könsorganen samt hudutslag. Män kan få svullna och ömma testiklar. Kvinnor kan få rikliga, illaluktande flytningar. Gonorré behandlas med antibiotika.

Mycoplasma
Sjukdomen orsakas av en bakterie som kallas mycoplasma genitalium. Det är inte en särskilt vanlig könssjukdom. Infektion sker när bakterien fäster sig runt könsorganet. Smitta sker via vaginal, oral eller anal sexuell kontakt. Sjukdomen är ofta symtomlös men när den ger symtom är de väldigt lika tecken på klamydia som att det svider när du kissar, klåda i underlivet samt flytningar från slidan eller urinröret. Mycoplasma är inte svår att behandla, sjukdomen behandlas med antibiotika och en kur räcker oftast för att bota infektionen.