Könsherpes (HSV 2)

Genital Herpes är sexuellt överförbar virusinfektion. Den är ofarlig men ger jobbiga symtom i form av utbrott som ger blåsor, klåda och smärta. Sjukdomen kallas även för genital herpes och orsakas av viruset herpes simplex typ 2.

Smitta
Könsherpes smittar via hudkontakt. Smittorisken anses vara hög vid vanlig hudkontakt och har särskilt stor risk att smitta om du kommer i kontakt med herpessår eller blåsor. Det anses finnas en viss risk att viruset kan överföras via indirekt kontakt som via handdukar, toasitsar eller underkläder. Det bör dock sägas att smittorisken vid indirekt kontakt är väldigt låg eftersom viruset inte kan överleva särskilt länge utanför kroppen.

Efter smittotillfället stannar viruset i kroppen resten av livet och kan inte botas helt. Viruset kan antingen befinna sig i inaktivt läge, viruset är då helt ofarligt och ger inte upphov till några besvär. När viruset är aktivt orsakar det utbrott som ger upphov till symtom som sår och blåsor samt klåda. Herpesviruset är vanligen i inaktivt läge. Vad som händer i samband med ett utbrott beskrivs nedan under rubriken symtom.

Symtom
Efter smitta är det inte säkert att det visas några symtom. En vanlig uppskattning är att enbart en fjärdedel av alla smittade utvecklar symtom, medan inte märker av att de är de bär på herpesviruset. Det är stora individuella skillnader om och när symtom visas, en del kan gå flera år utan att märka av genital herpes medan andra får herpesutbrott tidigt eller få många utbrott.

De flesta smittade som utvecklar symtom får dock det första herpesutbrottet runt två veckor efter smittotillfället. Det är även det första utbrottet som brukar vara det värsta.

Det första utbrottet av könsherpes brukar börja med lite feber samt att det gör ont i lymfkörtlarna. Det första tecknet på att herpesutslagen börjar utvecklas är sveda eller klåda. Därefter brukar det bildas något som känns som en liten kula under huden.
Nästa steg är att ”kulan” utvecklas till ett utslag som liknar en blåsa. Allt eftersom utbrottet fortskrider spricker blåsorna och bildar sår. Sårbildnigen är vanligen det smärtsammaste stadiet i utbrottet. Såren brukar vanligen vätska sig och svida. Det är under denna fas som risken att smitta andra är särskilt hög. Såren brukar därefter gradvis läka och besvären lindras. Hela utbrottet brukar vara mellan en till tre veckor.

Utslagen från genital herpes kan utvecklas på:

  • Innanför eller kring slidöppningen
  • Pungen
  • Penisskaftet
  • Runt anus
  • Ländryggen

Efterföljande utbrott varierar väldigt mycket. En del får aldrig ett till medan andra får många fler. Det går helt enkelt inte att säkert förutsäga när och hur ofta utbrotten kommer. Däremot brukar utbrotten bli färre och mildare med åren. Immunförsvaret har stor påverkan på utbrotten, och risken för utbrott ökar när kroppens försvar är sämre som när immunförsvaret är nedsatt av bland annat dålig sömn, stark stress eller har depression.

Behandling
Sjukdomen är helt ofarlig, den ger inga hälsofarliga effekter förutom de besvärliga utbrotten. Det går inte att bota virusinfektionen men man kan behandla och förhindra utbrotten. Antivirala läkemedel utvecklade mot könsherpes agerar mot viruset och förhindrar det från att orsaka utbrott. Läkemedlen förkortar även läketiden för pågående utbrott till ett eller två dygn under gynnsamma förhållanden. Läkemedel mot könsherpes bör sättas in så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet för att få snabbast möjliga effekt. Smärta i samband med utbrott kan lindras med receptfria smärtstillande medel.