Kondylom (genitala vårtor)

Kondylom är ett annat ord för genitala vårtor. Det är en mycket vanlig könssjukdom, den är bland de mest utbredda i Europa och resten av världen. Genitala vårtor kan kort beskrivas som en ofarlig sexuellt överförbar virusinfektion.

Sjukdomen är som tidigare nämnt ofarlig och ger inga hälsofarliga effekter. Den ger dock kosmetiska besvär i form av vårtor i underlivet. Även om sjukdomen inte är farlig bör den behandlas för att minska spridningsrisken. Obehandlad kondylom brukar läka av sig själv, men det kan ta lång tid. Läkningstiden kan vara upp till två år eller mer. Det finns även motstridiga uppgifter om virusinfektionen läks ut helt eller om viruset blir inaktivt. Vissa uppgifter pekar på att kroppen med eller utan hjälp av läkemedel kan helt ta bort virusinfektionen. Andra uppgifter ger uppfattningen att viruset stannar kvar i kroppen och sätts i inaktivt läge, men kan ibland blossa upp och orsaka genitala vårtor.

Så smittar det
Kondylom orsakas i nästan alla fall av två sorters HPV-virus, HPV-6 och HPV-11. Viruset är särskilt anpassat att angripa underlivet och överförs via hudkontakt. Sjukdomen smittar via sexuell kontakt som exempelvis vaginala eller orala samlag. Det finns en teoretisk risk att smittas via indirekt kontakt från kläder eller handdukar, men det smittorisken vid indirekt kontakt borde vara väldigt låg.
Smittorisken vid direkt kontakt anses vara ganska hög. En vanlig uppskattning är en smittorisk på mellan 70 till 90% för direkt kontakt med infekterade områden. Smittorisken är dock individuellt varierande. Immunförsvaret har stor betydelse för risken att smittas, individer med god motståndskraft mot viruset har mindre sannolikhet att smittas. Individer med svagt eller nedsatt immunförsvar löper större risk att drabbas.

Smittade personer kan smitta andra utan veta om det. Alla som smittas med kondylom utvecklar inte symtom, ungefär 50% av alla smittade utvecklar inte vårtor. Däremot kan symtomfria individer smitta andra utan att veta om det.

Symtom och diagnos
När könsvårtor ger symtom är de ganska lätta att känna igen. Det går oftast att ställa en diagnos själv utifrån synliga symtom eller känna efter med fingrarna.

Typiska symtom är vårtor eller vårtliknande strukturer i underlivet. Färg och form kan variera lite. Vårtorna kan vara blomkålsliknande eller flata. Vårtorna är ofta ljusröda eller hudfärgade. Utseendet kan ofta påminna om små knottror. Antalet knottror eller vårtor kan variera. De flesta får enstaka eller ett fåtal vårtor några veckor efter smittotillfället. Allt efter tiden går kan de växa i antal och bli ganska många, men de flesta som smittas får bara ett fåtal vårtor.

Män kan få vårtorna på förhuden, på ollonet, på penisskaftet, runt ändtarmen, eller inuti urinrörsmynningen. Kvinnor kan få vårtorna på blygdläpparna, slidöppningen, livmodertappen, området runt ändtarmen eller inuti ur urinrörsmynningen. Vårtorna orsakar normalt inga särskilda obehag men kan klia eller svida om de sitter runt slidöppningen, analöppningen eller på penis. Det kan även förekomma smärta vid samlag eller små blödningar.

Behandling
Kondylom ger främst kosmetiska besvär som kan behandlas med läkemedel, vårtmedel eller kliniska behandlingar. Receptfria vårtmedel tar bort vårtorna och kan påskynda läkningen. Tänk på att det kan ta lång tid att bli av med könsvårtor med receptfria vårtmedel.

Receptbelagda läkemedel är effektiva och säkra. De är mer snabbverkande än vårtmedel och läker ut infektionen betydligt snabbare. Vissa läkemedel kan bota infektionen inom en månad under gynnsamma förhållanden. Tänk på att inte använda samma läkemedel hela tiden för att ge viruset mindre möjligheter att anpassa sig. Om du inte ser några resultat inom 4 eller 5 månader bör du byta läkemedel.

Personer som har större eller riktigt seglivade vårtor kan behöva uppsöka vården för att bli av med dem. På kliniker kan man ta bort vårtorna genom kirurgi eller alternativ som bränna bort dem, frysa bort dem, laserbehandling eller diatermi.