Klamydia (Chlamydia trachicomapis)

Könssjukdomen klamydia är den vanligast rapporterade sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige och är bland de vanligaste i världen. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor står för något fler av alla rapporterade fall. Sverige beräknas ha ca 40 000 smittade individer varje år.

Klamydia är särskilt vanlig hos unga personer mellan 18 till 30 år. Smittorisken är hög och sjukdomen är lurig eftersom många som smittade inte uppvisar några symtom. Symtomfria individer kan dock smitta andra utan att de vet om det.

Sjukdomen leder oftast inte till några allvarliga konsekvenser men kan i sällsynta fall föra med sig potentiellt allvarliga komplikationer. Två sällsynta men allvarliga komplikationer är infertilitet eller livmoderinfektion. På grund av potentiellt allvarliga komplikationer och stor risk att smitta andra bör sjukdomen alltid behandlas.

Smitta
Det är bakterien Chlamydia Trachomatis som orsakar klamydia. Bakterien lokaliseras vanligen i slidans slemhinnor men kan även finnas i ändtarmen eller urinröret. Den kan även sprida sig till testiklarna men det är sällsynt.

Smittan överförs vanligen via slemhinnorna och oskyddat samlag är den vanligaste anledningen till överföring av smitta. Även analsex eller oralsex kan överföra smittan. I normala fall är inkubationstiden mellan smitta och eventuella symtom cirka tre veckor. Efter smitta sätter sig bakterien vanligen i slidan eller urinröret hos kvinnor. Bakterien kan även om du har otur vandra upp till livmodern och äggledare och orsaka en infektion. Hos män sätter sig bakterien vanligen i urinröret eller i slemhinnor i könsorganet. Bakterien kan även sprida sig till testiklarna.

Symtom
Det går sällan att bara utifrån observerbara symtom veta om du är smittad. En stor majoritet visar inga symtom alls, det uppskattas att ca 75% är symtomfria. Smittade personer som utvecklar symtom får ofta svårtydda och otydliga tecken på att de har klamydia. Vilka symtom som uppträder varierar en del mellan individer samt hur många sjukdomstecken det får samtidigt. En del personer får många symtom samtidigt medan andra får enstaka sjukdomstecken. Det enklaste och säkraste sättet att ta reda på om du har sjukdomen är ett klamydiatest som finns bland annat apotek, vårdcentraler eller ungdomsmottagningar. Ett annat alternativ är att kontakta läkare för diagnos och behandling om du misstänker att du har klamydia.

Nedan kommer en beskrivning av sjukdomstecken som kan dyka upp.
Symtom kvinnor:

 • Det svider vid urinering. Ett av de vanligaste symtomen.
 • Illaluktande flytningar. Ganska vanligt symtom.
 • Det gör ont i nedre delen av magen.
 • Feber.
 • Mellanblödningar.
 • Klåda eller irritation i underlivet.
 • Leder svullnar eller värker.

Symtom män:

 • Det svider vid urinering. Vanligaste symtomet.
 • Pungen kan svullna.
 • Värk i testiklarna.
 • Klåda.
 • Värk eller svullnad i leder.
 • Flytningar från urinröret.

Behandling
Klamydia är förhållandevis lätt att behandla. Sjukdomen behandlas med antibiotika som dödar bakterien eller hämmar dess tillväxt. Behandlingarna är effektiva och det behövs sällan mer än en kur för att bli frisk. Kurerna kan vara engångsbehandlingar eller kurer som sträcker sig över en till två veckor.

Komplikationer
Sjukdomen kan leda till sällsynta men allvarliga konsekvenser. Svårare komplikationer inkluderar infertilitet, infektion i äggledare eller livmoder eller inflammation i bäckenet.

Kvinnor kan bli infertila eftersom klamydia kan skada äggledare, livmodern samt äggstockar. Även när klamydia inte orsakar sterilitet kan infektionen sprida sig till äggledare och livmodern och orsaka en infektion där.

Även män kan bli sterila av klamydia. Sjukdomen kan orsaka skador på testiklarna och leda till sterilitet.